Lei Shing Hong (LSH) Office

Beijing, China

Lei Shing Hong (LSH) Executive Conference

Beijing, China

The Great Entertainer

San Mateo, California

Wangjing Pano City

Beijing, China

Hong Kong Boutique

Kowloon, Hong Kong

Qian Hai Equity Fund Office

Shenzhen, China

South Beauty Jakarta

Shanghai, China

South Beauty PCCW

 Beijing, China

South Beauty Sunshine Plaza

Beijing, China

South Beauty Legend Building

 Beijing, China

South Beauty Kerry Center

Shanghai, China

South Beauty GCP

Beijing, China

South Beauty Beijing World Trade Center

Beijing, China

Zhong Min Times Square

Shenzhen, China

010 Restaurant

Beijing, China

Tao Tao

Sunnyvale, California

R & G Lounge Restaurant

San Francisco, California

BEA Systems Reception Lobby

San Francisco, Carlifornia

Lei Shing hong (LSH) Plaza

Beijing,  China

New Beijing Star Mercedes-Benz

Beijing, China  

Tian An Mercedes-Benz

Shanghai, China  

Northstar Mercedes-Benz

Beijing, China

Pacific Century Mercedes-Benz

Beijing, China

Number 1 Mercedes-Benz

 Beijing, China 

Caterpillar Showroom

Beijing, China